Subsidie op warmtepompen en zonneboilers

Om energie te besparen èn om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft de overheid een subsidieregeling ISDE, die ervoor moet zorgen dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door duurzame warmte worden verwarmd, in plaats van gas.

Via deze subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken, financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan op die manier samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is goed voor een tegemoetkoming in de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering (RVO). De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen en grootte van de warmtepomp c.q. zonneboilersysteem.

Alle BIODOM warmtepompen A+++ en ECO4YOU zonneboilersystemen komen in aanmerking voor de ISDE subsidie.

Bron: https://rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

ISDE subsidie op alle Biodom Bioblock warmtepompen, ook voor alle hybride systemen

U komt in aanmerking:

  • Indien u eigenaar bent van de koopwoning en het uw hoofdverblijf is, ook eventueel na renovatie.
  • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u de aanvraag gaat indienen.
  • U bent in bezit van een factuur en betaalbewijs van de installatie van uw warmtepomp

Bron: https://rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp

ISDE subsidie op alle zonneboilers van ECO4YOU

U komt in aanmerking:

  • Indien u eigenaar bent van de koopwoning en het uw hoofdverblijf is, ook eventueel na renovatie.
  • De zonneboiler bestaat uit collectoren en een buffervat.
  • De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u de aanvraag gaat indienen.
  • U bent in bezit van een factuur en betaalbewijs van de installatie van uw zonneboiler

Bron: https://rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/zonneboiler