Privacy – en Cookiesbeleid Ten Hove kachels

 

 

 

Ten Hove Kachels vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruiken. Ten Hove kachels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

 

Algemeen

 

Ten Hove kachels respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij krijgt vertrouwelijk wordt behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Ten Hove kachels zal alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wit verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Ten Hove kachel de overeenkomst niet kan uitvoeren en/of producten niet kan leveren.

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

 

Ten Hove kachels verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product bij ons bestelt en/of omdat u deze zelf aan Ten Hove kachels verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ten Hove kachels verwerkt:

 

 1. Voor – en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Wanneer u de website van Ten Hove kachels bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Ten Hove kachels worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 

De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Ten Hove kachels, verwijzende URL en IP-adres;

 

Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.

 

 1. Daarnaast verzamelt Ten Hove kachels alle gegevens die u op de website van Ten Hove Kachels invoert of die u aan haar verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

Als u een bestelling plaatst, heeft Ten Hove kachels uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

Gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

 

Gegevens die worden verstrekt in het kader van correspondentie via haar website of correspondentie die Ten Hove kachels ontvangt;

 

Om het winkelen bij www.tenhovekachels.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Ten Hove kachels met uw toestemming uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van haar diensten op.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

 

 1. Uw gegevens worden voor verschillenden doelen gebruikt. Hieronder kunt u lezen welke doelen dat zijn. Ten Hove kachels gebruikt daarbij de door u verstrekte gegevens, maar ook door

 

haarzelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan de website van Ten Hove kachels.

 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Ten Hove kachels verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, werkzaamheden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

 

 1. Ten Hove kachels kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Het verwerken van uw bestelling;

 

Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van bestellingen;

 

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;

 

U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en/of de levering van uw bestelling

 

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ten Hove kachels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s – of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Gegevens verstrekken aan derden

 

 1. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:

Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;

 

Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting;

 

Dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelling;

 

U daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 1. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Ten Hove kachels sluit Ten Hove kachels bewerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ten Hove kachels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Ten Hove kachels zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

 

Websites van derden

 

Deze Privacy – en Cookiesverklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met de website van Ten Hove kachels zijn verbonden. Ten Hove kachels garandeert niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ten Hove kachels raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ten Hove kachels gebruikt

 

Ten Hove kachels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Ten Hove kachels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten als betrokkene

 

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Ten Hove kachels verwerkt in te zien; U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen; Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ten Hove kachels

U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar b.tenhove@tenhovekachels.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ten Hove kachels u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ten Hove kachels reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

 

Klachtenrecht bij toezichthouder

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Ten Hove kachels dat graag. U kun daarover contact opnemen met Ten Hove kachels. Ten Hove kachels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

 

Ten Hove kachels neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ten Hove kachels. Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Ten Hove kachels een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

 

Aanpassen Privacy – en Cookiesbeleid

 

Ten Hove kachels heeft het recht om deze Privacy – en Cookiesbeleid te wijzigen. Het meest actuele

Privacy – en Cookiesbeleid vindt u op de website. Ten Hove kachels adviseert u deze Privacy – en

Cookiesbeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens Ten Hove Kachels

 

Westerlanderweg 60

1778 KM Westerland

Telefoon             0227511777

 

Mobiel                 0648494936

Fax                        0227720651

 

E-Mail                  b.tenhove@tenhovekachels.nl

 

Website              www.tenhovekachels.nl

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018