Bij Ten Hove kachels vindt u alles voor uw rookkanaal, dit alles voor een zeer scherpe prijs.

Met een Rookkanaal van Warmfire® haalt u een Rookkanaal in huis dat klaar is voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Tientallen jaren ervaring zijn verwerkt in de ontwikkeling van de rookkanalen van Warmfire® Het resultaat mag er wezen, de rookkanalen van Warmfire® hebben een temperatuur niveau behaald van T600 bij de officiële testen in de laboratoria.

Dit is het niveau wat een rookkanaal moet hebben zoals omschreven staat in het huidige bouwbesluit, dat verwijst naar de NEN6062:2011

Warmfire® ( dubbelwandige ) rookkanalen zijn moderne rookkanalen vervaardigd van de beste materialen, keramische isolatie het smeltpunt hiervan is 1700 graden C ° alle hulpstukken die bij het rookkanaal geleverd worden zijn vervaardigd van Rvs.

Installatievoorschrift Warmfire® DW

Warmfire® is geschikt als rookgasafvoer voor toepassing op verbrandingstoestel voor genormeerde vaste en vloeibare brandstoffen zoals hout, kolen en olie met een gastemperatuur continu van maximaal 600 ºC. Een kortstondige belasting van 30 minuten met 1000 ˚C is mogelijk, echter uitsluitend met inachtneming van hetgeen beschreven in de NEN 6062 en de NEN 6068.

Het rookkanaal dient in onderdruk te functioneren.

Het rookgas afvoersysteem dient te worden opgebouwd overeenkomstig de nationaal geldende bouwvoorschriften. Bij opslag van de onderdelen adviseren wij dit te doen in de originele verpakking en op een vochtvrije plaats.

Het systeem dient vanaf het verbrandingstoestel opgebouwd te worden, in (opwaartse) richting van de rookgassen zoals aangegeven op de sticker op ieder onderdeel, de bajonet met de kartels aan de buitenzijde is altijd de bovenkant van het element.

Indien de achterkant van het stooktoestel wordt gebruikt als uitgang verbinding tussen verbrandingstoestel en het Warmfire® systeem dient te begonnen worden met een T-stuk of een bocht.

U kunt en mag met een enkelwandige afvoer beginnen, dat mag u inprincipe gebruiken totdat het rookkanaal uit het zicht verdwijnt, hiermee wordt bedoelt door een muur of plafond gaat. Wanneer u overgaat van een enkelwandig systeem naar het Warmfire® DW systeem dient u altijd een aansluitstuk pro te gebruiken.

De onderdelen van Warmfire® DW worden vastgezet met een koppelklemband, de koppelklembanden worden daar waar nodig gratis meegeleverd.

Indien het rookkanaal meer dan 2,5 meter uit het dak steekt dient het rookkanaal vastgezet te worden met en drie punt tuibeugel.

Het systeem moet met muurbeugels verankert worden, de muurbeugels worden toegepast achter de hulpstukken en om de 1,5 meter rookkanaal. Indien het rookkanaal niet door verdieping ondersteuning ondersteunt kan worden dient om de 4,5 meter een stoelconstructie toegepast te worden.

Wanneer het rookkanaal geplaatst wordt in een woning met betonnen vloeren dan kunt u gebruik maken van de verdieping ondersteuning.
Indien er gewerkt wordt in een woning met houten verdieping vloeren dan moet er gewerkt worden met een stoelconstructie.

Binnen huis dient het dubbelwandige rookkanaal omkokerd te worden op een afstand van 80 mm met een brandwerende beplating welke minimaal 30 minuten brandwerend is. Indien de woning is voorzien van een betonnen vloer dan moet de omkokering gebouwd worden tussen de verdieping vloeren. Wanneer er sprake is van houten vedieping vloeren dan moet de omkokering 20cm onder het plafond doorsteken, dit is in de ruimte waar het verbrandingstoestel geplaatst is. Vervolgens wordt de omkokering door gebouwd door de verdieping vloeren heen en door het dakbeschot.